بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

نمونه ای از فعالیت کلاس آی مت در فرهنگسرای ایثار🌺

بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

کلاس آی مت

بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

تقویت حافظه ی دیداری

بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

کلاس آی مت

بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

تحلیل عددی

بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

كلاس أي مت

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

شیرینلر در کلاس آی مت

دی ۲۷, ۱۳۹۶

کلاس های آی مت