همایش های ملی و بین المللی

خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

همایش آی مت اهر، جمعه ۲۸ خرداد ماه

همایش آی مت اهر، جمعه ۲۸ خرداد ماه برگزار شد
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

مقایسه آموزش در آی مت و روش های معمولی آموزش توسط مهندس مهدی نیا دراستان مازندران

مقایسه آموزش در آی مت و روش های معمولی آموزش توسط مهندس مهدی نیا دراستان مازندران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

معرفی آی مت درمهدکودک امیر اردبیل

امروز در مهد کودک امیر اردبیل آی مت معرفی گردید و مورد استقبال زیادی قرار گرفت.
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵

معرفی طرح بین المللی آی مت در نشست مدیران مهدکودک های شهرستان قائمشهر

معرفی طرح بین المللی آی مت(یادگیری از طریق تفکر و فعالیت) در نشست مدیران مهدکودک های شهرستان قائمشهر / مرکز بهزیستی قائمشهر برگزار گردید.
خرداد ۶, ۱۳۹۵

همایش آی مت در میانه با حضور آقای دکتر شیویاری نماینده منتخب مجلس

همایش آی مت در میانه، سخنرانی آقای دکتر شیویاری، نماینده منتخب مجلس