پیگیری درخواست همکاری مربی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

یکی از قواعد تربیتی

یکی از قواعد تربیتی این است که؛ “خطا کار را با پاداش دادن به درستکار تنبیه کنیم.” این یک روش تربیتی نامحسوس است که چه بسا […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

آی مت در قالب الفبا🕺 «و»

آی مت در قالب الفبا🕺 «و» «واقعیت محوری با ادبیاتی کودکانه» یکی از پرسش های رایج در حوزه آموزش به کودکان این است که تا چه […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

آی مت در قالب الفبا🕺 «ن»

آی مت در قالب الفبا🕺 «ن» «نظم فکری و رفتاری» دوران سه تا هفت سال دوران تکوین شخصیت کودکان می باشد،دورانی که به اعتقاد علمای روانشناسی،۷۰% […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

زود رنجی

❗️زود رنجی در کودکان، حاصل یک زخم روحی است زخم‌هایی که ممکن است حاصل 🔸 تهدید 🔸 تحقیر 🔸 توهین 🔸 و یا تمسخر باشد .
اسفند ۶, ۱۳۹۶

شراکت

اگر كودك حاضر نشد اسباب بازيش را باکسی شريك شود او رامجبور نكنيد و به او برچسب خسيس نزنيد. كودكان معني شراكت رانمي فهمند به مالكيت […]
اسفند ۶, ۱۳۹۶

آی مت در قالب الفبا🕺 «م»

آی مت در قالب الفبا🕺 «م» «مفاهیم پایه نه ریاضی/مداومت در یادگیری نه تمرین و.تکلیف» کودکان دروس مختلف را به شکل رسمی از دوران مدرسه که […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶

شاگرد متوسط بودن

به پسرم گفتم: «نیازی نیست جز ۳ شاگرد برتر کلاس باشد. شاگرد متوسط بودن خوب است؛ زیرا فقط شاگردان متوسط وقت خالی دارند تا مهارت های […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶

آی مت در قالب الفبا🕺 «ل»

آی مت در قالب الفبا🕺 «ل» «لذت تجربه یادگیری »😍 کودکان در سنین طلایی رشد خود، سرشار از کنجکاوی و میل به جستجوگری در دنیای پیرامونی […]