عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی -

روز شمار ترم جدید آی مت

شعب

نام شعبه: آرتام

مدیریت: مریم عرب زاده

تلفن: 09143438898-04433658614

آدرس: ارومیه-خیابان آزادگان-نبش کوی 11 صفا

نام شعبه: آوای علم

مدیریت: منیژه مرادی

تلفن: 09144419512-04433658614

آدرس: ارومیه-خ والفجر-روبروی دانشکده ادبیات

نام شعبه: آوای مهر

مدیریت: سمیرا علیزاده

تلفن: 09145541478-09145541478

آدرس: ارومیه-شهرک گلمان-خ 32 متری قدرتی-مهد قرانی آوای مهر

نام شعبه: ارغوان

مدیریت: اشرف اصغرزاده

تلفن: 09143467044-09143467044

آدرس: سرداران.مهد کودک ارغوان

نام شعبه: بهشت فرشته ها

مدیریت: سروناز منصور دیبا

تلفن: 04433363714-09358023971

آدرس: خیابان والفجر-خ فرهنگ- کوی اول

نام شعبه: چتر شادی

مدیریت: آیفر علیزادگان

تلفن: 09143406017-09143406017

آدرس: خیابان برق-خ نشاط-سمت راست-کوی اول

نام شعبه: حورا

مدیریت: منیژه رضائیه

تلفن: 09147223358-09147223358

آدرس: ارومیه-خ سعدی یک-مهدکودک حورا

نام شعبه: خیرالنسا

مدیریت: خدیجه خیری

تلفن: 09141498680-04433658614

آدرس: ارومیه-خیابان عطایی 2-کوچه سیدجواد

نام شعبه: دردونه

مدیریت: مهین صالح

تلفن: 04433664516-09144452035

آدرس: خیابان بهداری

نام شعبه: دفتر مرکزی

مدیریت: آرزو علی نژاد

تلفن: 04433478348-09143404113

آدرس: ارومیه-خیابان حسنی-برج مهندسین9 - طبقه 6 واحد62

نام شعبه: دلبند

مدیریت: خاطره خدادادی

تلفن: 04433367997-09143407183

آدرس: شیخ تپه- جنب پارک شقایق

نام شعبه: سارا

مدیریت: سکینه فاطمی

تلفن: 09144475330-09144475330

آدرس: ارومیه-خ مفید-مهد کودک سارا

نام شعبه: سپهر

مدیریت: روناک نیری

تلفن: 09141471125-04433658614

آدرس: ارومیه-آپادانا-مهد کودک سپهر

نام شعبه: شاپرک

مدیریت: منیژه علی اشرفی

تلفن: 09143409001-09143409001

آدرس: ارومیه-خ برق-پشت مخابرات کوی حاتم

نام شعبه: شلاله لر

مدیریت: پیمانه چلبیانی

تلفن: 09146336188-09146336188

آدرس: ارومیه-خ بهداری-روبروی مسجد امام حسین

نام شعبه: شکرستان علم

مدیریت: مهرداد قنبریان

تلفن: 09141403283-04433658614

آدرس: ارومیه-خ شهید بهشتی

نام شعبه: شیرینلردونیاسی

مدیریت: ندا بابایی

تلفن: 09354754816-04433444176

آدرس: ارومیه-خ دانشکده-کوچه12-مهد شیرینلر دونیاسی

نام شعبه: فندق

مدیریت: نرجس محمدزادگان

تلفن: 09144455648-09144455648

آدرس: خ فاضل-نبش کوی6

نام شعبه: گلستانه

مدیریت: حمیرا پرویزی

تلفن: 09903758022-04433658614

آدرس: ارومیه-خ عمار-کوچه پنجم

نام شعبه: گلسرا

مدیریت: لیلا پرویزی

تلفن: 09142099372-09142099372

آدرس: ارومیه-پنجراه-خ ارتش-کوچه جهانگیرزاده-پلاک9