عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

تازه های علمی

آموزش کودک برای احترام گذاشتن

آموزش کودک برای احترام گذاشتن

ادامه مطلب
چگونگی احترام به کودکان

چگونگی احترام به کودکان

ادامه مطلب
مهارت تفکر در کودکان

مهارت تفکر در کودکان

ادامه مطلب
اهمیت آمادگی جسمانی برای کودکان

اهمیت آمادگی جسمانی برای کودکان

ادامه مطلب
اختلال در رشد

اختلال در رشد

ادامه مطلب
اهمیت بازی

اهمیت بازی

ادامه مطلب
مفهوم حرکت

مفهوم حرکت

ادامه مطلب
مهارت های حرکتی 2

مهارت های حرکتی 2

ادامه مطلب
مهارت های حرکتی1

مهارت های حرکتی1

ادامه مطلب
تشخیص مشکلات در رشد

تشخیص مشکلات در رشد

ادامه مطلب
فعالیت بدنی منظم

فعالیت بدنی منظم

ادامه مطلب
رشد و تکامل کودکان

رشد و تکامل کودکان

ادامه مطلب
رشد شناختی (تفکر خودمحوری)

رشد شناختی (تفکر خودمحوری)

ادامه مطلب
رشد شناختی(عینی)

رشد شناختی(عینی)

ادامه مطلب
رشد شناختی(جاندار پنداری)

رشد شناختی(جاندار پنداری)

ادامه مطلب
رشد شناختی(تفکر نمادین)

رشد شناختی(تفکر نمادین)

ادامه مطلب
رشد شناختی (تمرکز بر روی یک بعد)

رشد شناختی (تمرکز بر روی یک بعد)

ادامه مطلب
رشد شناختی(مرحله حسی _حرکتی)

رشد شناختی(مرحله حسی _حرکتی)

ادامه مطلب
رفتار شناسی و تیپ شناسی

رفتار شناسی و تیپ شناسی

ادامه مطلب
مدل های شخصیت شناسی

مدل های شخصیت شناسی

ادامه مطلب
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی

ادامه مطلب
عوامل شخصیت

عوامل شخصیت

ادامه مطلب
ویژگی های شخصیت

ویژگی های شخصیت

ادامه مطلب
شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

ادامه مطلب
شخصیت

شخصیت

ادامه مطلب
کاغذ وبازی

کاغذ وبازی

ادامه مطلب
تخیل وبازی

تخیل وبازی

ادامه مطلب
توجه و تمرکز

توجه و تمرکز

ادامه مطلب
ابراز مناسب هیجان ها

ابراز مناسب هیجان ها

ادامه مطلب
بازی های مناسب آشنایی با هیجان ها

بازی های مناسب آشنایی با هیجان ها

ادامه مطلب
چگونگی آموزش هیجان ها به کودکان

چگونگی آموزش هیجان ها به کودکان

ادامه مطلب
نحوه ابراز و کنترل هیجان ها

نحوه ابراز و کنترل هیجان ها

ادامه مطلب
هیجان در کودکان

هیجان در کودکان

ادامه مطلب
اسباب بازی مناسب کودکان

اسباب بازی مناسب کودکان

ادامه مطلب
سرگرم کردن کودکان

سرگرم کردن کودکان

ادامه مطلب
کودکان را نترسانید

کودکان را نترسانید

ادامه مطلب
نکات بهداشتی کودکان

نکات بهداشتی کودکان

ادامه مطلب
رشد هیجانی کودکان

رشد هیجانی کودکان

ادامه مطلب
توصیه هایی در مورد بازی کودکان

توصیه هایی در مورد بازی کودکان

ادامه مطلب
با کودکتان زلزله بازی کنید

با کودکتان زلزله بازی کنید

ادامه مطلب
نیاز روانی کودکان

نیاز روانی کودکان

ادامه مطلب
کودک خلاق

کودک خلاق

ادامه مطلب
تاثیر بازی ها بر رشد شناختی کودکان

تاثیر بازی ها بر رشد شناختی کودکان

ادامه مطلب
⁩رويكرد مهارت ها در آموزش کودکان

⁩رويكرد مهارت ها در آموزش کودکان

ادامه مطلب
رفتار با کودک پرخاشگر

رفتار با کودک پرخاشگر

ادامه مطلب
افزایش تمرکز کودکان بی دقت

افزایش تمرکز کودکان بی دقت

ادامه مطلب
به کودک نگویید پول ندارید!

به کودک نگویید پول ندارید!

ادامه مطلب
نه گفتن زیاد به کودکان

نه گفتن زیاد به کودکان

ادامه مطلب
تنظیم خواب کودکان

تنظیم خواب کودکان

ادامه مطلب
بی نظمی کودکان

بی نظمی کودکان

ادامه مطلب
به فرزندت یاد بده

به فرزندت یاد بده

ادامه مطلب
فریاد زدن سر کودک

فریاد زدن سر کودک

ادامه مطلب
به کودکان شکلات ندهید

به کودکان شکلات ندهید

ادامه مطلب
حد و مرز آزادی کودکان

حد و مرز آزادی کودکان

ادامه مطلب
اعتیاد کودکان به تبلت و موبایل

اعتیاد کودکان به تبلت و موبایل

ادامه مطلب
اجازه ندهید کودکتان شما را کتک بزند

اجازه ندهید کودکتان شما را کتک بزند

ادامه مطلب
اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدایی در کودکان

ادامه مطلب
تمرکز در کودکان

تمرکز در کودکان

ادامه مطلب
اوقات فراغت کودکان در تابستان

اوقات فراغت کودکان در تابستان

ادامه مطلب
آموزش مهارت ها و ارزش اجتماعی

آموزش مهارت ها و ارزش اجتماعی

ادامه مطلب
ترس کودکان

ترس کودکان

ادامه مطلب
چرا کودکتان مدام حوصلش سر می‌رود

چرا کودکتان مدام حوصلش سر می‌رود

ادامه مطلب
کمرویی کودکان

کمرویی کودکان

ادامه مطلب
قول دادن به‌کودکان

قول دادن به‌کودکان

ادامه مطلب
تاثیر اختلافات والدین بر کودکان

تاثیر اختلافات والدین بر کودکان

ادامه مطلب
تماشای تلویزیون کودکان

تماشای تلویزیون کودکان

ادامه مطلب
قلدری در کودکان

قلدری در کودکان

ادامه مطلب
کودکتان را زود بزرگش نکنید

کودکتان را زود بزرگش نکنید

ادامه مطلب
سخنی با والدین

سخنی با والدین

ادامه مطلب
آداب معاشرت به کودکان

آداب معاشرت به کودکان

ادامه مطلب
تغذیه کودکان در ایام نوروز

تغذیه کودکان در ایام نوروز

ادامه مطلب
مقایسه کردن کودکان

مقایسه کردن کودکان

ادامه مطلب
مشورت کردن با کودکان

مشورت کردن با کودکان

ادامه مطلب
تغذیه مناسب رشد کودک

تغذیه مناسب رشد کودک

ادامه مطلب
دروغگویی کودکان

دروغگویی کودکان

ادامه مطلب
کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال

ادامه مطلب
روانشناسی رنگ آمیزی در کودکان

روانشناسی رنگ آمیزی در کودکان

ادامه مطلب
عشق ورزیدن به فرزندان

عشق ورزیدن به فرزندان

ادامه مطلب
چطور از رفتار خشن کودکان جلوگیری کنیم؟

چطور از رفتار خشن کودکان جلوگیری کنیم؟

ادامه مطلب
کودکتان را تنبیه نکنید

کودکتان را تنبیه نکنید

ادامه مطلب
به کودکتان فرصت تصمیم گیری بدهید

به کودکتان فرصت تصمیم گیری بدهید

ادامه مطلب
به کودکتان اجازه دهید گریه کند

به کودکتان اجازه دهید گریه کند

ادامه مطلب
به کودکتان برچسب نزنید

به کودکتان برچسب نزنید

ادامه مطلب
فرصت اشتباه کردن را به فرزندان خود بدهید

فرصت اشتباه کردن را به فرزندان خود بدهید

ادامه مطلب
قواعد دستور دادن به کودکان

قواعد دستور دادن به کودکان

ادامه مطلب
اصول تربیت کودک

اصول تربیت کودک

ادامه مطلب
اجتماعی شدن کودکان با بازی

اجتماعی شدن کودکان با بازی

ادامه مطلب
آموزش همکاری کودکان در خانه

آموزش همکاری کودکان در خانه

ادامه مطلب
رفتار با کودک لجباز

رفتار با کودک لجباز

ادامه مطلب
ده راز پرورش کودکی شاد

ده راز پرورش کودکی شاد

ادامه مطلب
علائم هشدار دهنده وسواس در کودکان

علائم هشدار دهنده وسواس در کودکان

ادامه مطلب
چگونه کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟

چگونه کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟

ادامه مطلب
رفتار با کودکان پرخاشگر

رفتار با کودکان پرخاشگر

ادامه مطلب
تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک

ادامه مطلب
ده ارزشی که باید به فرزندانمان بیاموزانیم

ده ارزشی که باید به فرزندانمان بیاموزانیم

ادامه مطلب
اشتباهات والدین در حرف زدن با کودکان

اشتباهات والدین در حرف زدن با کودکان

ادامه مطلب
چگونه می توانم وابستگی کودکم را کم کنم؟

چگونه می توانم وابستگی کودکم را کم کنم؟

ادامه مطلب
با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (3/3).

با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (3/3).

ادامه مطلب
با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (2/3).

با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (2/3).

ادامه مطلب
با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (1/3).

با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (1/3).

ادامه مطلب
چگونه اعتماد به نفس فرزندم را تقویت کنم (2)؟

چگونه اعتماد به نفس فرزندم را تقویت کنم (2)؟

ادامه مطلب
8 دلایلی که کودکان اسباب بازیهایشان را خراب می کنند (2/2)

8 دلایلی که کودکان اسباب بازیهایشان را خراب می کنند (2/2)

ادامه مطلب
8 دلایلی که کودکان اسباب بازیهایشان را خراب می کند (1/2)

8 دلایلی که کودکان اسباب بازیهایشان را خراب می کند (1/2)

ادامه مطلب
چگونه اعتماد به نفس فرزندم را تقویت کنم(۱)؟

چگونه اعتماد به نفس فرزندم را تقویت کنم(۱)؟

ادامه مطلب
برای شادی فرزندانتان این مهارت را به او بیاموزید

برای شادی فرزندانتان این مهارت را به او بیاموزید

ادامه مطلب
 4  جمله با تاثیر مثبت در تربیت صحیح کودک!

4 جمله با تاثیر مثبت در تربیت صحیح کودک!

ادامه مطلب
بهترین راه برای كم‌كردن كمرویی كودكان با استفاده از بازی

بهترین راه برای كم‌كردن كمرویی كودكان با استفاده از بازی

ادامه مطلب
مناسبترین سن برای ایجاد روحیه ی مطالعه در کودکان ؟!؟

مناسبترین سن برای ایجاد روحیه ی مطالعه در کودکان ؟!؟

ادامه مطلب
6 عوامل برای تقویت کردن خلاقیت در کودکان

6 عوامل برای تقویت کردن خلاقیت در کودکان

ادامه مطلب
آموزش مهربانی و فداکاری فقط با یک دید مختلف

آموزش مهربانی و فداکاری فقط با یک دید مختلف

ادامه مطلب
مخاطب مهربانی در بیان احساسات بچه ها باشیم

مخاطب مهربانی در بیان احساسات بچه ها باشیم

ادامه مطلب
اشتباه بزرگ والدین!

اشتباه بزرگ والدین!

ادامه مطلب
"براي ديدن توسعه برويد در دبستانها و پيش دبستاني......"

"براي ديدن توسعه برويد در دبستانها و پيش دبستاني......"

ادامه مطلب
فواید کاردستی برای کودکان

فواید کاردستی برای کودکان

ادامه مطلب
این جملات را هرگز به کودکتان نگویید

این جملات را هرگز به کودکتان نگویید

ادامه مطلب
نکاتی مهم درباره تنبیه کودکان

نکاتی مهم درباره تنبیه کودکان

ادامه مطلب
آموزش مسواک زدن به کودکان را چگونه و از کی آغاز کنیم؟

آموزش مسواک زدن به کودکان را چگونه و از کی آغاز کنیم؟

ادامه مطلب
حال خوب مادر

حال خوب مادر

ادامه مطلب
فریاد زدن بر سر کودک

فریاد زدن بر سر کودک

ادامه مطلب
ابراز علاقه بدون قید و شرط

ابراز علاقه بدون قید و شرط

ادامه مطلب
دستور دادن به کودک

دستور دادن به کودک

ادامه مطلب
سه روش ایجاد صمیمیت با کودک

سه روش ایجاد صمیمیت با کودک

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1