عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

عشق ورزیدن به فرزندان

عشق ورزیدن به فرزندان

همۀ ما تصور می کنیم والدین عاشق هستیم و چنین نیز هست. حتی اگر چنین احساسی داشته باشیم، باز هم باید وجود عشق در ما ثابت شود؛ ولی تنها با نشان دادن آن می توانیم ثابت کنیم که چنین حسی در ما وجود دارد.

اما طرز فکر کودکان متفاوت است و در شرایط بسیاری والدینِ خود را خلاف آنچه ادعا می کنند، می بینند. در اینجا می توانیم با یک مثال ساده موضوع را روشن کنیم.

ما به عنوان پدر و مادر می کوشیم سلامت و توان فرزندمان را تثبیت و تقویت کنیم، پس او را به غذا خوردن وادار می کنیم. نیت ما از این کار خیر است، اما کودک احساس رنجیدگی و سلطه پذیری می کند و هرگز قصد و هدف ما را متوجه نمی شود.

خوشبختانه راه های زیادی وجود دارد که بتوانیم عشقمان را به فرزندانمان اثبات کنیم.

یکی از بهترین روش ها طی دو سال اول این است که تماس بدنی زیادی با کودک برقرار کنیم. آنها در آغوش گرفتن و نوازش را خیلی دوست دارند.

این کارها حس عشق را به آرامی در وجود کودک تزریق می کند. البته لزوماً نباید این عشق به پدر و مادر منحصر باشند، بلکه هرچه افراد مختلف برخوردهای مهربانه تر با او داشته باشند، این حس در او بیشتر تقویت می شود. او احساس می کند که همۀ اطرافیانش او را دوست دارند و طبعاً این حس در روابط آتی او با اطرافیانش حفظ می شود.

 

دومین روش برای اثبات مهر و محبت ما به فرزندمان این است که به علائق او احترام بگذاریم. شکی نیست که ما بهتر می دانیم چه چیزی برای فرزندمان خوب یا بد است، ولی تنها به این دلیل نمی توانیم تصور کنیم که او اصلاً چیزی در این مورد نمی داند.

بدن کودک دارای یک خرد یا شناخت فیزیولوژیکی ساده است که خیلی چیزها را درک می کند. پزشکان از این شناخت درونی اطلاع دارند و در صورتی که کودک واکنش ناسازگاری نشان دهد، شرایط برخورد با آن را تغییر می دهند.

مثلاً اگر کودک در ظهر تمایلی به خوابیدن نداشته باشد، روز بعد او را به خوابیدن ناچار نمی کنیم. البته این کار به آن معنی نیست که ما نمی کوشیم برخی جنبه های رفتاری کودکان را در سنین اولیه به عادت تبدیل کنیم، بلکه به این معناست که عادت دادن کودک منوط به واکنش مثبت و پذیرش اوست.

روش سومی که می توانیم برای اثبات عشقمان استفاده کنیم، بهره گیری از ثبات و سازگاری با کودکان است.

 

ما در ابتدا کودک را تشویق می کنیم لیوان شیر رابلند کند، اما وقتی از عهدۀ این کار برنیاید و مقداری از شیر را بریزد، سرزنشش می کنیم. در اینجا کودکمان کاملاً گیج و سرخورده می شود.

یا کودک را پس از رسیدن زمان مناسب راه رفتن تشویق می کنیم، اما در عین حال مانع رفتن او به برخی جاها می شویم.

گرچه این مسائل در جریان رشد بین همۀ کودکان مشاهده می شود، ولی ما با وسواس و حساسیت هایی که گاهی از خود نشان می دهیم، کیفیت عشقمان را زیر سؤال می بریم.

زندگی این روزهای ما خسته کننده است و شاید این خستگی به فرزندمان نیز منتقل شود. وقتی عشقمان را به راحتی از کودکمان دریغ کنیم، او دوران خردسالی اش را با احساس تردید نسبت به عشق سپری می کند. بعدها نیز نسبت به نگرش والدینش در مشکلات پیش روی خود تردید خواهد کرد.

گاهی نبود ثبات و سازگاری والدین نسبت به فرزندان را در پدران و مادران جاه طلب مشاهده می کنیم. گرچه نیت آنها خیر است، اما این گونه پدران و مادران سهواً خواسته های زیادی از فرزندان خود دارند؛ اگرچه شاید در عوض، پاداش های باور نکردنی به فرزندان خود اعطا کنند.

ولی به یاد داشته باشید که این سخاوتمندی ها به ندرت می تواند اثرات نامطلوب انتظارات زیاد را از بین ببرد.

روش دیگر ابراز عشق به فرزندمان، این است که وقت زیادی را صرف لذت بردن او کنیم. این برنامه ریزی را می توان از سه سالگی شروع کرد.

وقتی کودک به سنی می رسد که می تواند حضور فعالی در دنیای اطراف خود داشته باشد، همیشه به راهنمایی، توضیح و انتقال تجربه از ما چشم دارد. مطمئن باشید که وقت گذاشتن برای فرزندمان از صدها اسباب بازی یا هدیه بهتر است.

 او چون گذشته برای باور عشق پدر و مادر به تماس بدنی مداوم نیاز ندارد و ما هم برای اثبات آن چنین کاری نمی کنیم. بلکه درک و سازگاری میان والدین و فرزند است که عشق آنها را به یکدیگر اثبات می کند.

در نهایت وقتی عشق میان اعضای یک خانواده نفوذ کند، همۀ آنها با پوست و استخوان آن را حس می کنند. به عبارت دیگر، کودک زمانی عشق پدر و مادر خود را لمس می کند که با چشم هایش ببیند، نه اینکه تنها چیزی دربارۀ آن بشنود.

همچنین به یاد داشته باشید که روابط پدران و مادران با خودشان نیز به کودک کمک می کند تا عشق واقعی را ملموس تر احساس کند.

عطرک مجری آی مت در ایران آموزش مفاهیم پایه ریاضی اصول تربیت کودکان عشق ورزیدن به فرزندان