عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

تاثیر بازی ها بر رشد شناختی کودکان

تاثیر بازی ها بر رشد شناختی کودکان

 🌹 تاثیر بازی ها بر رشد شناختی کودکان


 مطالعات و تحقیقات دکتر ابراهیمی متعدد بیانگر این واقعیت است که ژن و محیط هر دو سهم فراوانی در افزایش هوش کودک دارند و در این راستا عوامل محیطی را سلامت، تغذیه و نقش خانواده و به خصوص والدین  معرفی کرده‌اند.
 شاید اولین کاری که برای یادگیری و آموزش کودکان به ذهن انسان می رسد یاد گیری در قالب بازی کردن باشد.

 👌 هیچ چیز لذت بخش تر از بازی کردن برای یک کودک نیست.

 روانشناسان معتقدند، کودکان از طریق بازی می توانند بدون دخالت دیگران، تجربه بیاموزند و بهترین روش ها را برای رسیدن به هدف کسب کنند.

👌 والدین توجه داشته باشندکه خرید اسباب بازی باید هدفمند باشد و باعث تقویت مهارت های کودک شود.

 کودک برای انجام بازی های فکری نیاز دارد بیشتر از هوش و استعداد خود استفاده کند و همین امر موجب تقویت آن می شود. برای انجام این قبیل بازی ها لزوما نیاز به خرید اسباب بازی نیست، و بازیهای ساده نیز باعث می شود ذهن کودک را درگیر کرده و باعث تقویت آن شویم.

که آی مت ، آموزش مفاهیم پایه ریاضی را در قالب بازی کردن یادگیری و آموزش کودکان  و باعث تقویت مهارت های کودک می شود.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) ایمت imaths اصول تربیت کودکان مهارت کودکان آموزش کودکان تقویت مهارت های کودک هوش کودک دکتر ابراهیمی