عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

نیاز روانی کودکان

نیاز روانی کودکان

نیازهای روانی کودک


همانطور که کودکان نیازهای جسمی و مادی دارند، نیازهای روانشناختی نیز دارند. چه بسا نیازهای روانی کودک از نیازهای جسمانی مهمتر باشد. دوران کودکی اهمیت بسیار مهمی در آینده فرزند شما دارد. برای اینکه کودک شما در دوران بزرگسالی فردی سازگار باشد، ضرورتی ندارد که دوران کودکی بی عیب و نقصی داشته باشد. وینی کات یکی از روانشناسان مشهور خاطر نشان می کند: “لازم نیست محیط دوران کودکی بری از عیب و نقص باشد، بلکه بایستی به اندازه ی کافی خوب باشد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان ( آی مت ) سعی دارد برای نياز رواني بچه‌هاي ما، که عبارت است از انتقال اثر شش "ميم" است تلاش کرده تا سهمی برای میم هفتم که موفقیت است داشته باشد.


✅ اين شش ميم را هر كس در كارنامه گذشته زندگي‌اش دريافت كرده باشد، ميم هفتمش "موفقيت" است كه خود به خود پديد خواهد آمد: 

 

1- تو محبوبي

2- تو محترمي

3- تو میتوانی

4- تو مهمي

5- تو مفيدي 

6- تو مي‌فهمي

 

👈اگر ما در رفتار و گفتارمان اين 6 ميم را به فرزندان‌مان انتقال دهيم ميم هفتم "موفقيت" خودبه‌‌خود خواهد آمد؛ يعني باتري رواني انرژي‌‌دهنده فرد شارژ خواهد شد. در آن صورت اين آدم در تحصيل و زندگي و كار و... . موفق خواهد شد.

🔴ضد اين شش ميمي كه گفتيم، آيا چيزهاي ديگري هم هستند كه اگر پدر و مادرها انجامش ندهند، عكس اين نتيجه را بگيرند؟

بله، آرايه 7 «ت» است كه خيلي سخت است. اين 7 «ت» را هر كسي دريافت كرد، «ت» هشتمش "تباهي" است كه انتظارش را مي‌كشد: 


1- تنبيه
2- توهين
 3- تهديد
4- تحقير
 5- تبعيض
 6- تنفر 
7- ترس 


همه افراد شكست خورده و  جامعه ستيزها و...، در كارنامه‌هاي‌خود اين «ت» ها را دارند، يعني تاثير «ت» تحقير با «ت‌» تحسين، زمين تا آسمان است.»

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آی مت imaths آموزش ریاضی اصول تربیت کودکان مسعود زاده باقری تشویق موفقیت نیازکودک تحسین