عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - نحوه ابراز و کنترل هیجان ها

روز شمار ترم جدید آی مت

نحوه ابراز و کنترل هیجان ها

نحوه ابراز و کنترل هیجان ها

 

 

نحوه ابراز و کنترل هیجان ها بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی که کودک ما قادر به ابراز و کنترل مناسب هیجان های خود باشد، با مسائلی همچون مشکلات تحصیلی، ناامیدی، اعتماد به نفس ضعیف، افسردگی، خود کم بینی، پرخاشگری و ... کمتر روبرو خواهد شد.

ابراز و تنظیم هیجان های مثبت بر سلامت روان و کیفیت زندگی کودکانمان تاثیری مثبت دارد، همچنین با شناساندن هیجان های منفی و راه های مقابله با آن ها به کودکانمان زندگی سرشار از آرامش هدیه خواهیم داد و باعث می شویم که نسبت به زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشند.

هیجان های مثبت می توانند هیجان های منفی را کاهش دهند و باعث از بین رفتن آنها شوند، هنگامی که کودکان ما هیجان های مثبت خود را پرورش دهند، میزان یادگیری آنها ارتقا می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری هیجان کودک هیجان مثبت و منفی کنترل هیجان