عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - بازی های مناسب آشنایی با هیجان ها

روز شمار ترم جدید آی مت

بازی های مناسب آشنایی با هیجان ها

بازی های مناسب آشنایی با هیجان ها

بازی یکی از موثرترین شیوه های آشنایی کودک با مفاهیم است. اگر کودک ما با مفاهیم هیجان ها به خوبی آشنا شود می توانیم در آینده انتظار رفتاری مناسب از او  داشته باشیم.

بازی های تقلیدی و نمایشی راهی مفید برای آموزش هیجان ها هستندکه به اختصار به چند نمونه می پردازیم.

بازی تقلیدی که به شما پیشنهاد می کنم این است که، همراه با کودک روبروی هم  بایستید و از او بخواهید حالت چهره هیجانی را که در صورت شما می بیند تقلید کند. این بازی را با تصویر هم می توانید انجام دهید.

بازی های نمایشی چون تحرک بیشتری دارند، برای کودک جذابتر هستند. در این بازی داستانی را برای کودک تعریف می کنیم و از او می خواهیم خود را در آن موقعیت قرار دهد و به بازی آن نقش بپردازد. مثلا فکر کن در خانه نشستی و فردی که خیلی دوستش داری به خانه شما می آید. احساست را با نمایش بازی کردن نشان بده. می توانیم از داستاهای کوتاه دیگری که نشانگر هیجان های متفاوت هستند استفاده کنیم.

بازی با والدین لذتی چند برابر برای کودک دارد. از فرصت این روزها استفاده کنیم و با درست کردن صورتک هایی که نشانگر هیجان ها هستند بیشتر با کودک وقت گذرانی کنید. می توانید موقعیتی را توصیف کنید و از کودک بخواهید صورتک مرتبط با موقعیت را جلوی صورت شما قرار دهد و سپس از او بخواهید اینکار را انجام دهد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری هیجان کودک انواع بازی آشنایی با هیجان ها آموزش هیجان ها