عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

رفتار شناسی و تیپ شناسی

رفتار شناسی و تیپ شناسی

زمانی که ما شناخت بهتری از خود داشته باشم قادر خواهیم بود با دیگران و جهان اطراف به نحو موثرتری ارتباط برقرار کنیم. مدل های رفتارشناسی و تیپ شناسی کاربرد های موثری در بین افراد جامعه دارند و افراد با هدف های متفاوت می توانند از آنها استفاده کنند.

مثلا جوانان و نوجوانان با شناخت بهتر تیپ و رفتار خود می توانند برای آینده تحصیلی، شغلی و ازدواج خود تصمیمات بهتری بگیرند.

همچنین صاحبان مشاغل، مدیران و ... می توانند برای استخدام کارمندان خود از مدل ها رفتارشناسی استفاده کرده تا بتوانند فردی که مناسب کار آنها است را انتخاب کنند.

نکته بسیار مهمی که در بحث مدل ها و گروه بندی آنها مطرح است این است که هیچ یک از گروه ها بر دیگری برتری ندارند و هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت مختص به خود هستند همچنین هیچ فردی مطلقا دارای خصوصیات یک گروه نیست و ممکن است خصوصیات چند گروه را با هم داشته باشد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری شخصیت شناسی شخصیت مدل تیپ شناسی مدل رفتارشناسی