عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی(مرحله حسی _حرکتی)

رشد شناختی(مرحله حسی _حرکتی)

مطمئنا همگی شما با کلمه رشد آشنایی دارید و می دانید که شناخت شامل چیزهایی می شود که می دانیم یا به آن می اندیشیم.

اما آیا می دانید رشد شناختی چیست، و دانستن آن چه کمکی در روند رشد فرزندتان به شما می کند؟

 

رشد شناختی ، به تغییرات منظم و تدریجی در پردازش ذهنی که باعث پختگی می شوند و یا تغییرات خاصی که عامل اساسی آن گذشت زمان همراه با تکامل سیستم عصبی هستند، گفته می شود.

 

ژان پیاژه روانشناس معروف سوئیسی رشد شناختی را به ۴ مرحله تقسیم کرده که در این پست مرحله اول را به اختصار بیان می کنیم.

 

۱.مرحله حسی _حرکتی

این مرحله مربوط به کودکان زیر ۲ سال است که کودک می تواند خود را از اشیاء تمیز دهد و خود را به عنوان فاعل اعمال خویش می شناسد و شروع به فعالیت هدفمند می کند.

همینطور به مفهوم پایداری شیء دست می یابد. یعنی کودک متوجه می شود که اشیاء حتی وقتی در معرض حواسی چون بینایی یا لامسه هم نیستند باز وجود دارند. بازی دالی موشه یکی از بهترین مثالها در رابطه با آزمایش بقای شیء می باشد.

می توان گفت مفهوم پایداری شیءدر مورد کودکان ۴ ماه به بالا صادق است.کلاس های آی مت سعی دارد تا حدی به تغییرات منظم و تدریجی پردازش ذهنی کمک شایانی کند.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی تکامل سیستم عصبی