عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد شناختی(تفکر نمادین)

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی(تفکر نمادین)

رشد شناختی(تفکر نمادین)

 

مرحله دوم رشد شناختی پیاژه مرحله پیش عملیاتی است که مربوط به کودکان ۲ تا ۷ سال می باشد.در این دوره کودکان در یک سطح نمادین فکر می کنند. که البته این نوع تفکر در اوایل دوره یعنی ۲ الی ۴ سالگی بسیار کم اما از ۴ سال به بعد بیشتر می شود .《 تفکر نمادین یعنی تصورات مستقل از اشیاء و رویدادها در ذهن شکل می گیرند.》

در واقع ظرفیت نمادی در سن ۶ سالگی به سرعت رشد می یابد و این مهمترین توانایی شناختی در این بازه سنی است.

کودک می تواند کلمات را جهت انتقال مفهوم اشیاء ،افراد و حتی وقایع مختلف به کار ببرد. او می تواند علاوه بر زمان حال به زمان های گذشته و آینده برود.

بازیهای نمادین و تخیلی در این سن رشد می کند. پس والدین عزیز اگر کودک شما از آجر به جای تلفن و از کارتن خالی در نقش قطار استفاده می کند اصلا نگران نباشید این نوع خیال بافی در این سن طبیعی است.

در واقع خیال پردازی به کار گیری ظرفیت نمادی است که باعث پیشرفت رشد شناختی و اجتماعی می شود.

کودک شما در سن ۶ سالگی با تکالیفی که نیاز به بکارگیری منطق دارند، مشکل دارد چرا که هنوز به میزان زیادی تحت تاثیر ادراکات فوری خود می باشد.

کلاس های آی مت سعی دارد قوه تخیل کودکان را بالا ببرد که تا حدی ادراک کودک را تحت تاثیر قرار دهد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی رشد تخیل رشد نمادین