عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

مدرسین کشوری آی مت ایران

 دكتر حبيب اله نصيري

دكتر حبيب اله نصيري

(مدرس دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
  دكتر مجتبي كامل منش

دكتر مجتبي كامل منش

(عضو هيات علمي دانشگاه )

اطلاعات بیشتر
   دكتر حیدر اسلامی

دكتر حیدر اسلامی

(عضو هيات علمي دانشگاه )

اطلاعات بیشتر
   دكتر مهدي وارث

دكتر مهدي وارث

(عضو هيات علمي دانشگاه )

اطلاعات بیشتر
دكتر محمد قاسم زارع

دكتر محمد قاسم زارع

(مدرس دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
  دكتر محمد علی ابراهيمي

دكتر محمد علی ابراهيمي

(عضو هيات علمي دانشگاه )

اطلاعات بیشتر
خانم دكتر بدرالسادات دانشمند

خانم دكتر بدرالسادات دانشمند

(عضو هيات علمي دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
  دكتر مرتضی بيات

دكتر مرتضی بيات

(عضو هيات علمي دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
خانم دكتر آنیتا نماينده

خانم دكتر آنیتا نماينده

(عضو هيات علمي دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
   دكتر احمد علي بابايي

دكتر احمد علي بابايي

(عضو هيات علمي دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
 دكتر جهانگیر علي پور

دكتر جهانگیر علي پور

(مدرس دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
 خانم دكتر الهه اسماعيلي

خانم دكتر الهه اسماعيلي

(مدرس دانشگاه)

اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 1