عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

ازدید مدیرعامل محترم موسسه عطرک جناب دکتر مسعود زاده باقری از دفتر نماینده آی مت در ارومیه.

۰۱/۳/۸

ازدید مدیرعامل محترم موسسه عطرک جناب دکتر مسعود زاده باقری از دفتر نماینده آی مت در ارومیه.

دکتر زاده باقری از رشد و گسترش بی نظیر آی مت در ارومیه تقدیر و تشکر نمودند. جناب دکتر نوروزی نماینده آی مت گزارشی از اقبال بی نظیر خانواده ها در کلاس های آی مت ارائه نمودند.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 15