عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۸ مهر ۹۷

غرفه آي مت در دوازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان

غرفه آي مت در دوازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان

 

غرفه آي مت در دوازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان   

 زمان: 18تا 23 مهرماه 97            ساعات بازدید: 9.30 تا 12.30 و  16 تا 20.30   

مکان: گرگان، جاده آق قلا،  محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

 

 

غرفه آي مت در دوازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان