عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۵ آبان ۹۷

برگزاری جلسه در مرکز توانبخشی رویش شهرستان گرگان جهت برگزاری دوره آی مت

برگزاری جلسه در مرکز توانبخشی رویش شهرستان گرگان جهت برگزاری دوره آی مت با حضور معاون توانبخشی و معاون پژوهشی موسسه عطرک

جلسه ای با حضور جناب آقاي دكتر سلماني معاون توانبخشي استان گلستان  و جناب آقاي دكتر نصيري معاون پژوهشی موسسه عصر طلایی رشد کودک ( عطرک) جهت بررسي تاثير آموزش آي مت بر كودكان مركز توانبخشي رويش شهرستان گرگان برگزار و توافقات لازم برای برگزاری دوره آی مت در این مرکز حاصل گردید.

 

برگزاری جلسه در مرکز توانبخشی رویش شهرستان گرگان جهت برگزاری دوره آی مت

برگزاری جلسه در مرکز توانبخشی رویش شهرستان گرگان جهت برگزاری دوره آی مت

برگزاری جلسه در مرکز توانبخشی رویش شهرستان گرگان جهت برگزاری دوره آی مت