عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۷ آبان ۹۷

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

حضور عزيزان پايگاههاي آي مت مهد كودك هيركانيا و نغمه هاي زندگي از روستايي زنگيان شهرستان گرگان در افتتاحيه شهر شاد با كتاب در بيست و ششمين نمايشگاه كتاب استان گلستان

 

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

افتتاحيه شهر شاد با كتاب و حضور آی متی های گرگان در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان

عطرک مجری آی مت در ایران آموزش مفاهیم ریاضی نمایشگاه کتاب استان گلستان افتتاحیه شهر شاد با کتاب