عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۶ آذر ۹۷

برنامه پیاده روی خانواده و حضور فعال و پر رنگ آی مت استان یزد

برنامه پیاده روی خانواده با حضور فعال و پر رنگ آی مت استان یزد اجرا شد.


برنامه پیاده روی خانواده در روز جمعه 16 آذر ماه اجرا شد.  پخش زنده این برنامه از شبکه استانی یزد پخش گردید. در این برنامه آی مت استان یزد حضور فعال و پررنگ خود را نشان داد. 

 

برنامه پیاده روی خانواده  و حضور فعال و پر رنگ آی مت استان یزد

 برنامه پیاده روی خانواده با حضور فعال و پر رنگ آی مت استان یزد اجرا شد.

 برنامه پیاده روی خانواده با حضور فعال و پر رنگ آی مت استان یزد اجرا شد.