عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۷ دی ۹۷

جلسه بازآموزی - یزد

جلسه بازآموزی و آشنایی با مراحل رشد اجتماعی کودکان

جلسه بازآموزی و آشنایی با مراحل رشد اجتماعی کودکان با حضور دکتر اسلامی در دفتر مرکزی آی مت یزد