عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۷ دی ۹۷

افتاحیه دومین خانه آی مت شهر اهرم استان بوشهر

افتاحیه دومین خانه آی مت شهر اهرم استان بوشهر

افتتاحیه دومین خانه آی مت شهر اهرم استان بوشهر

با حضور آقای دکتر زارع مدیر عامل موسسه آموزشی نوید زندگی و مدیر آی مت استان بوشهر و شهردار و فرماندار و دادستان شهر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس شورای شهرستان تنگستان، مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده و اعضای شورای شهر