عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۷ بهمن ۹۷

اموزش مربيان پكيج قرمز استان گلستان

اموزش مربيان پكيج قرمز استان گلستان با تشكر فراوان از استاد گرامي جناب اقاي دكتر وارث

 

مجری انحصاری آی مت (imaths) در ایران جهت آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان 3 تا 7 سال در قالب بازی در استان گلستان برگزار می گردد