عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۹ اسفند ۹۷

جلسه هم اندیشی مدیران اجرایی استانی موسسه عصرطلایی رشد کودکان(عطرک)

.

جلسه هم اندیشی مدیران اجرایی استانی موسسه عصرطلایی رشد کودکان(عطرک) مجری انحصاری آی مت در ایران 

     " مورخ 97/12/17 در مشهد مقدس "