عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲ فروردین ۹۸

افتتاح دفتر جدید استان فارس با حضور جناب آقای زاده باقری

.

 دفتر جدید نمایندگی استان فارس موسسه عصرطلایی رشد کودک(عطرک)  در میدان صنایع شیراز افتتاح گردید

                          مجری انحصاری آی مت(imaths) در ایران جهت آموزش مفاهیم پایه ریاضی در قالب بازی و سرگرمی به کودکان 3 تا 7 سال

 

 
 
 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths فارس شیراز