عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - جلسه هم اندیشی و تکریم مربیان ای مت شهرستان ارومیه

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲ فروردین ۹۸

جلسه هم اندیشی و تکریم مربیان ای مت شهرستان ارومیه

.

جلسه هم اندیشی و تکریم مربیان ای مت شهرستان ارومیه در روزهای پایانی سال97

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths ارومیه