عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - ديدار تيم اعزامي موسسه ای مت باسركار خانم أفخم سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۹ خرداد ۹۸

ديدار تيم اعزامي موسسه ای مت باسركار خانم أفخم سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي

.

ديدار تيم اعزامي موسسه عصر طلايي  رشد كودك ايرانيان به مسابقات جهاني اي مت مالزي باحضور دکتر مسعود زاده باقری و سركار خانم أفخم سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران دکتر مسعود زاده باقری خانم أفخم سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی تیم اعزامی موسسه عطرک