عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - حضور جناب آقاي ناصري عضو محترم شواري شهر شيراز درنمايشگاه كودك و نوجوان

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۳۱ خرداد ۹۸

حضور جناب آقاي ناصري عضو محترم شواري شهر شيراز درنمايشگاه كودك و نوجوان

در دومين روز از پانزدهمين نمايشگاه كودك و نوجوان با حضور جناب آقاي ناصري عضو محترم شواري شهر شيراز و جناب دکتر زادهباقری مدیر  عامل موسسه ایمت (عطرک)

 

 

 


 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) ای مت شیراز نمایشگاه بین المللی شیراز آقای ناصری عضو شواری شهر شیراز دکتر مسعود زاده باقری فارس شیراز