عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - سفر جناب دكتر مسعود زاده باقري به استان قزوین

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۸ تیر ۹۸

سفر جناب دكتر مسعود زاده باقري به استان قزوین

.

اولین روز سفر مدیر عامل محترم موسسه جناب اقای دکتر مسعود زاده باقری و هیات همراه به قزوین شهر شهد و تاک و تلاش و تشکیل جلسه بمنظور تعامل با نهادهای مرتبط با کودک  با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین اقای دکتر حبیبی ، معاون مشارکتهای مردمی اداره کل اموزش و پرورش و معاون پیشگیری و امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان قزوین

 

 

 

 

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) ای مت قزوین دکتر مسعود زاده باقری دکترحبیبی قزوین