عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان غرب مازندران

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۸ مرداد ۹۸

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان غرب مازندران

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان غرب مازندران در تاریخ 17 مرداد 98 

با حضور رئیس بهزیستی شهرستان و اولیا محترم بیش از ۴۰ کودک

 

 

 

 


 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) فستیوال جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 فستیوال استانی شادی و نشاط ای مت غرب مازندران