عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان یزد

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۹ مرداد ۹۸

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان یزد

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان یزد موسسه آموزشی هنر و اندیشه نمایندگی imaths جنوب استان یزد در تاریخ 17 مرداد 98

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) فستیوال جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 فستیوال استانی شادی و نشاط ای مت یزد