عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کردستان

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۹ مرداد ۹۸

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کردستان

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کردستان 
در این مراسم مدیر کل محترم سازمان بهزیستی و معاونت محترم امور اجنماعی ، مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری ، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت محترم مشارکتها جهت بازدید از جشنواره حضور پیدا کردند. در تاریخ 17 مرداد 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) فستیوال جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 دکتر مسعود زاده باقری فستیوال استانی شادی و نشاط ای مت کردستان