عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - افتتاح نمایشگاه کودک و نوجوان ارومیه

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۹ شهریور ۹۸

افتتاح نمایشگاه کودک و نوجوان ارومیه

افتتاح نمایشگاه کودک و نوجوان ارومیه استقبال کم نظیر از غرفه ایمت در ساعات ابتدایی نمایشگاه..

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths نمایشگاه کودک ونوجوان ارومیه