عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره شادی و نشاط آی مت ۲۰۲۰

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۶ آذر ۹۸

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره شادی و نشاط آی مت ۲۰۲۰

یازدهمین جلسه رسمی هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 در جزیره زیبای کیش ،دی ماه 98..

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths ای مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش