عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رونمایی از تیشرت ، کاپ ، تندیس و مدال نواموزان شرکت کننده در جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 ایمت کیش

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۷ آذر ۹۸

رونمایی از تیشرت ، کاپ ، تندیس و مدال نواموزان شرکت کننده در جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 ایمت کیش

رونمایی از تیشرت ، کاپ ، تندیس و مدال نواموزان شرکت کننده در جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 ایمت کیش

 
   
 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری تیشرت آی مت جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 ایمت کیش