عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - گردهمایی مدیران ومربیان مهدهای کودک شهرستان آستانه اشرفیه وکیاشهر

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۱ آذر ۹۸

گردهمایی مدیران ومربیان مهدهای کودک شهرستان آستانه اشرفیه وکیاشهر

گردهمایی مدیران ومربیان مهدهای کودک شهرستان آستانه اشرفیه وکیاشهرباحضور کارشناس مسئول بهزیستی درراستای توسعه آی مت

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری اشرفیه کیاشهر