عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - نشست هم اندیشی باجناب آقای دکترزادامیری مدیریت محترم بهزیستی شهرستان صومعه سرا

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۱ آذر ۹۸

نشست هم اندیشی باجناب آقای دکترزادامیری مدیریت محترم بهزیستی شهرستان صومعه سرا

نشست هم اندیشی باجناب آقای دکترزادامیری مدیریت محترم بهزیستی شهرستان صومعه سرا ومعاونت وکارشناسی امورکودکان وحمایت ایشان در توسعه آی مت

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری صومعه سرا