عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - روز آخر نمایشگاه آی مت استان مرکزی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۷ دی ۹۸

روز آخر نمایشگاه آی مت استان مرکزی

روز آخر نمایشگاه آی مت استان مرکزی وحضور را یافتگان مسابقات جهانی ۲۰۲۰کیش واستقبال گسترده  از غرفه آی مت..

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3تا 8 سال...

 

     

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths مسعود زاده باقری آی مت نمایشگاه مرکزی