عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - حضور جناب آقای داود محمدی رياست محترم كميسيون در دفترمرکزی آی مت استان قزوین

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۳ دی ۹۸

حضور جناب آقای داود محمدی رياست محترم كميسيون در دفترمرکزی آی مت استان قزوین

حضور  جناب آقای داود محمدی رياست محترم كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي در دفترمرکزی آی مت استان قزوین و اهدا لوح به کودکان عازم جشنواره جهانی آی مت ۲۰۲۰

 

  

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی آی مت 2020 آقای داوود محمدی قزوین