عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - حضور کودکان آیمتی در راهپیمایی 22 بهمن استان گلستان

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۲ بهمن ۹۸

حضور کودکان آیمتی در راهپیمایی 22 بهمن استان گلستان

حضور کودکان آیمتی در راهپیمایی با شکوه چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن استان گلستان-گرگان