عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج قرمز)

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۷ دی ۹۸

برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج قرمز)

برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش (پکیج قرمز) با حضور مدیرعامل محترم موسسه عطرک و جمعی از نمایندگان استان ها همراه با برنامه شاد و پرنشاط برای کودکان با هم به رقابت می پردازند. سالن پدیده جزیره کیش 26 دی 98..

 

       

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 آیمت پکیچ قرمز آی مت کیش