عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۹ دی ۹۸

کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020  با حضور مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری، جمعی از نمایندگان استانها، روزنامه ها و اصحاب رسانه،خبرنگاران، خبرگزاری هادر روز جمعه 27 در ماه 98در جزیره زیبای کیش برگزار شد.

 

   

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 آیمت کیش