عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - مراسم استقبال ازكودكان منتخب سومين جشنواره شادی و نشاط آی مت 2020-فرودگاه رشت

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۳۰ دی ۹۸

مراسم استقبال ازكودكان منتخب سومين جشنواره شادی و نشاط آی مت 2020-فرودگاه رشت

   مراسم استقبال ازكودكان منتخب سومين جشنواره شادی و نشاط 2020درجزيره زيباي كيش  ... فرودگاه رشت ٢٩ دي ماه ٩٨  باآرزوي موفقيت براي كودكان ايراني مركزآموزشي رشدانديشه نمايندگي آي مت ايران درگيلان...

 

  

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 آیمت گیلان رشت کیش