عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان جشنواره آی مت 2020-شهرستان نیشابور

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۶ بهمن ۹۸

تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان جشنواره آی مت 2020-شهرستان نیشابور

تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان سومین جشنواره جهانی آی مت2020 ، شهرستان نیشابور به میزبانی رئیس محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای مهرآبادی و معاونین و کارشناسان حوزه آموزش ابتدایی و دبستان ها و حضور تیم آی مت در این موسسه انجام شد.

 

   

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 آیمت آقای مهرآبادی نیشابور کیش