عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش-نمایندگی زرهی شیراز

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۴ اسفند ۹۸

تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش-نمایندگی زرهی شیراز

تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش در استان فارس نمایندگی زرهی شیراز با حضور مدیر عامل محترم موسسه عطرک جناب آقای زاده باقری و دیگر مسئولین نمایندگی آی مت زرهی در شیراز ...بهمن 98

 

آی مت- زاده باقری-فارس-آی مت در شیراز-نمایندگی زرهی-imaths آی مت- زاده باقری-فارس-آی مت در شیراز-نمایندگی زرهی-imaths آی مت- زاده باقری-فارس-آی مت در شیراز-نمایندگی زرهی-imaths آی مت- زاده باقری-فارس-آی مت در شیراز-نمایندگی زرهی-imaths آی مت- زاده باقری-فارس-آی مت در شیراز-نمایندگی زرهی-imaths

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط 2020 آیمت فارس شیراز کیش