عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

آموزش آنلاين

دانلود نرم افزارهای پیش نیاز کلاس آنلاین

دانلود نرم افزارهای پیش نیاز کلاس آنلاین

ادامه مطلب
برنامه زمانی کلاس های آنلاین

برنامه زمانی کلاس های آنلاین

ادامه مطلب
راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

ادامه مطلب
راهنما ورود به کلاس مجازی مختص مربیان

راهنما ورود به کلاس مجازی مختص مربیان

ادامه مطلب
راهنمای ورود دانش آموزان به کلاس مجازی

راهنمای ورود دانش آموزان به کلاس مجازی

ادامه مطلب
برنامه آموزش الکترونیکی مربیان پک آبی

برنامه آموزش الکترونیکی مربیان پک آبی

ادامه مطلب
برنامه آموزش الکترونیک پک قرمز و پک سبز

برنامه آموزش الکترونیک پک قرمز و پک سبز

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1