عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه آدرین به کلاس آی مت

علاقه آدرین به کلاس آی مت

نمونه ای از علاقه و عشق بچه ها به کلاس آی مت.
آدرین عزیز از ارومیه با توجه به تعطیلی اخیر کلاس آی مت به دلیل شیوع کرونا دلتنگی خودش به کلاس رو با بغل کردن کتاب آی مت تسکین میده..

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 8 سال در قالب بازی