عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

جشنواره آی مت 2019-2020
جشن اختتامیه جشنواره آی مت کیش 2019-2020
زمان برگزاری جشنواره آی مت کیش 2019-2020
تیم اعزامی جشنواره آی مت کیش 2019-2020