عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - مدال آوران آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

مدال آوران آی مت
جلسه تقدیر از افتخارآفرینان خراسان شمالی در مسابقات جهانی آی مت مالزی ۲۰۱۸
جلسه تقدیر از افتخارآفرینان خراسان شمالی در مسابقات جهانی آی مت مالزی ۲۰۱۸
برترین برترین ها فستیوال 2018 از گروه B رقابت ها از استان فارس
برترین برترین ها فستیوال 2018 از گروه B رقابت ها از استان فارس
کسب مقام قهرمانی ایلیا دوهنده اعزامی از استان کهکیلویه و بویراحمد در مسابقات جهانی آی مت2018
کسب مقام قهرمانی ایلیا دوهنده اعزامی از استان کهکیلویه و بویراحمد در مسابقات جهانی آی مت2018
موفقیت کودکان استان خوزستان در مسابقات جهانی 2018 آی مت
موفقیت کودکان استان خوزستان در مسابقات جهانی 2018 آی مت
موفقیت کودکان استان خراسان شمالی در مسابقات جهانی 2018 آی مت
موفقیت کودکان استان خراسان شمالی در مسابقات جهانی 2018 آی مت
موفقیت کودک هرمزگانی در مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی
موفقیت کودک هرمزگانی در مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی
کسب مقام سوم توسط کودکان استان مرکزی در مسابقات جهانی آی مت 2018
کسب مقام سوم توسط کودکان استان مرکزی در مسابقات جهانی آی مت 2018
مقام آوران استان کردستان در مسابقات جهانی آی مت 2018
مقام آوران استان کردستان در مسابقات جهانی آی مت 2018
قهرمان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی
قهرمان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی
قهرمانان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از استان گیلان
قهرمانان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از استان گیلان
قهرمانان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از استان گلستان
قهرمانان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از استان گلستان
قهرمان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از بوشهر
قهرمان مسابقات جهانی آی مت 2018 مالزی از بوشهر
رتبه دوم مسابقات جهانی 2018 مالزی از بوشهر
رتبه دوم مسابقات جهانی 2018 مالزی از بوشهر