عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

جشن پایان سال 97 و استقبال از نوروز 98 استان گیلان

جشن پایان سال 97 و استقبال از نوروز 98 استان گیلان

جشن استقبال از نوروز 98 ای مت مرکز رفاه کودک رشد اندیشه استان گیلان با حضور کودکان و والدین محترم