عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان قزوین

استان قزوین

 

 آقای ناظم الله فرهادی                        مدیر اجرایی قزوین
آدرس: قزوین فلسطین شرقی حدفاصل توحید و چهار راه پادگان پلاک ۸۵

ایمیل: mohammad.f1993.boy@gmail.com